تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ | ۱۰:۱۲
دیدار و سرکشی از خانواده های نیازمند بخش شیبکوه
دیدار و سرکشی کرمی فرماندار ویژه شهرستان فسا به همراه حجت السلام جمالی زاده امام جمعه فسا و عباسی امام جمعه زاهد شهر از تعدادی خانواده های نیازمند و در معرض آسیب ساکن روستاها در بخش شیبکوه و بررسی مشکلات آنها
دیدار و سرکشی کرمی فرماندار ویژه شهرستان فسا به همراه حجت السلام جمالی زاده امام جمعه فسا و عباسی امام جمعه زاهد شهر از تعدادی خانواده های نیازمند و در معرض آسیب ساکن روستاها در بخش شیبکوه و بررسی مشکلات آنها
منبع : Fasa.farsp.ir
69688