تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ | ۱۰:۲۷
دیدار و عیادت از بیماران بیمارستان ولی عصر (عج) فسا
دیدار و عیادت کرمی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان فسا و دکتر خالقی رییس دانشگاه علوم پزشکی و دکتر پاکدامن رییس بیمارستان ولی عصر (عج) ازبیماران این بیمارستان و سرکشی و بازدید از بخشهای مختلف و بررسی خدمات درحال انجام و گفتگو با بیماران و همراهان آنها از نحوه و میزان کیفیت ارائه خدمات
دیدار و عیادت کرمی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان فسا و دکتر خالقی رییس دانشگاه علوم پزشکی و دکتر پاکدامن رییس بیمارستان ولی عصر (عج) ازبیماران این بیمارستان
و سرکشی و بازدید از بخشهای مختلف و بررسی خدمات درحال انجام و گفتگو با بیماران و همراهان آنها از نحوه و میزان کیفیت ارائه خدمات


منبع : Fasa.farsp.ir
69690