تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ | ۱۰:۳۰
جلسه کمیته سوخت شهرستان فسا
کمیته سوخت شهرستان که به ریاست خانم فنایی معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری برگزار شد
کمیته سوخت شهرستان که به ریاست خانم فنایی معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری برگزار شد مشکلات تامین نفت سفید خانوارهای فاقدگاز طبیعی و همچنین سوخت واحد های صنعتی،کشاورزی و چاه‌های آب کشاورزی بررسی و تصمیمات لازم جهت رفع مشکلات آنان اتخاذ شد
منبع : Fasa.farsp.ir
69692