تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ | ۱۰:۳۵
کلنگ زنی ساختمان کتابخانه شهر نوبندگان با اعتبار ۲۷۰ میلیون تومان
با حضور فرماندار ویژه شهرستان فسا و مدیر کل امور کتابخانه های استان فارس کلنگ ساختمان کتابخانه شهر نوبندگان با اعتبار ۲۷۰ میلیون تومان در قطعه زمینی به مساحت ۱۰۰۰ متر به زمین زده شد
با حضور فرماندار ویژه شهرستان فسا و مدیر کل امور کتابخانه های استان فارس کلنگ ساختمان کتابخانه شهر نوبندگان با اعتبار ۲۷۰ میلیون تومان در قطعه زمینی به مساحت ۱۰۰۰ متر به زمین زده شد
منبع : Fasa.farsp.ir
69695