تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ | ۱۰:۵۳
حضور مهندس تکاور مدیرکل راه و شهرسازی و اعضای کمیته فنی راه و شهرسازی استان در شهرستان فسا
بنا به دعوت فرماندار ویژه شهرستان فسا، مهندس تکاور مدیرکل راه و شهرسازی و اعضای کمیته فنی راه و شهرسازی استان در شهرستان فسا حضور یافتند
بنا به دعوت فرماندار ویژه شهرستان فسا، مهندس تکاور مدیرکل راه و شهرسازی و اعضای کمیته فنی راه و شهرسازی استان در شهرستان فسا حضور یافتند
بازدید از پروژه های راههای ارتباطی خیرآباد جنگل به خرامه و قول مساعد در زمینه آسفالت به طول ٨ کیلومتر محور تا دهه فجر نخستین برنامه این گروه اعزامی به فسا بود
بازدید از تقاطع کچویه و غمپ آتشکده با توجه به حادثه خیز بودن محور و تقاطع مذکور و دستورات لازم به پیمانکار در رفع مشکل نیز یکی دیگر از برنامه های انجام شده در این روز بود

🔵در ادامه از پروژه در دست اقدام محور هارم به نوبندگان بازدید به عمل آمد و قول مساعد در تخصیص قیر و آسفالت ده کیلومتر محور مذکور تا دهه فجر داده شد
همچنین در این برنامه از پروژه در دست اقدام احمدآباد به دبیران بازدید به عمل آمد و قول همکاری در تامین بودجه لازم داده شد و با پیمانکار پروژه در اجرای تعهدات خود اتمام حجت شد
🌀 اجرای مناقصه پیمان ٧ کیلومتر محور قدیم داراب حدفاصل اکبرآباد تا ورودی دوگان و احداث باند دوم ظرف یک ماه آینده ، اتمام طرح مطالعه اجرای پروژه راه ارتباطی چهل چشمه به خرامه بطول ده کیلومتر و اجرای عملیات اجرایی در سال ٩٨ و شروع پروژه بهسازی مسیر دستجه و صحرارود به سنان توسط پیمانکار ظرف دو هفته آینده از دیگر برنامه های گروه مذکور بود


منبع : Fasa.farsp.ir
69704