تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ | ۱۰:۵۶
نشست فرماندار ویژه شهرستان فسا با بخشدار مرکزی و مسوولین اداره های راه و شهر سازی و راهداری و حمل و نقل جاده ای
نشست فرماندار ویژه شهرستان فسا با بخشدار مرکزی و مسوولین اداره های راه و شهر سازی و راهداری و حمل و نقل جاده ای
نشست فرماندار ویژه شهرستان فسا با بخشدار مرکزی و مسوولین اداره های راه و شهر سازی و راهداری و حمل و نقل جاده ای و پیمانکار اجرای پروژه متعلق به شرکت زرین دشت به منظور بررسی وضعیت تقاطع غمپ آتشکده و تاکید فرماندار فسا بر : ایمن سازی محور تقاطع غمپ آتشکده ، راه اندازی زیر گذر ، تکمیل پروژه و روشنایی محور ، نصب نیو جرسی و اجرای رفوژ میانی روستای کچویه تا بعد از تقاطع مذکور
ضمنا با حضور مهندس تکاور مدیر کل راه و شهر سازی استان و اعضای کمیته فنی، قول مساعد جهت همکاری به منظور تکمیل پروژه داده شد
منبع : Fasa.farsp.ir
69705