تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ | ۱۱:۰
بازدید از خط انتقال شبکه آبرسانی از ایج به شهرستان فسا
کرمی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان فسا، مهندس جلالی معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای ، مهندس روشن معاونت اداره کل راهداری استان فارس و همچنین پیمانکار و مشاور پروژه اجرای خط انتقال شبکه آبرسانی از ایج به شهرستان فسا ، در منطقه ششده و قره بلاغ حضور یافتند و از پروژه مذکور بازدید به عمل آوردند
کرمی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان فسا، مهندس جلالی معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای ، مهندس روشن معاونت اداره کل راهداری استان فارس و همچنین پیمانکار و مشاور پروژه اجرای خط انتقال شبکه آبرسانی از ایج به شهرستان فسا ، در منطقه ششده و قره بلاغ حضور یافتند و از پروژه مذکور بازدید به عمل آوردند
در این بازدید موارد و مشکلات اجرای پروژه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم گیری های لازم جهت تسریع در اجرای پروژه اتخاذ شد
💢 شایان توجه است که این پروژه تاکنون ۴۰% پیشرفت داشته است
همچنین فرماندار ویژه شهرستان فسا و مهندس جلالی از منبع ۱۰ هزار متر مکعبی آب واقع در تنگ موردی بازدید نمودند

منبع : Fasa.farsp.ir
69710