تاریخ انتشار : دوشنبه ۵ آذر ۱۳۹۷ | ۱۹:۵۲
دیدار با مدیر کل تقسیمات کشوری
فرماندار ویژه فسا و نماینده مردم شهرستان فسا در مجلس شورای اسلامی با مدیر کل تقسیمات کشوری دیدار کردند
موضوعات تقسیمات کشوری شهرستان، در جلسه ای با مدیر کل تقسیمات کشوری وزارت کشور توسط کرمی فرماندار ویژه فسا و جمالی نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی مطرح و پیگیری شد.
فرماندار ویژه فسا و نماینده مردم شهرستان فسا در مجلس شورای اسلامی با مدیر کل تقسیمات کشوری دیدار کردند
✴دیدار کرمی فرماندار ویژه شهرستان  فسا و دکتر جمالی نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی با دکتر جلالی مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور و پیگیری  موضوعات تقسیماتی  مربوط به شهرستان


 
منبع : Fasa.farsp.ir
69822