تاریخ انتشار : شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۸ | ۸:۴
مراسم محکومیت جنایت آمریکا در به شهادت رساندن سپهبد رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی پس از اقامه نماز جمعه شهرستان فسا
مراسم محکومیت جنایت آمریکا در به شهادت رساندن سپهبد رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی پس از اقامه نماز جمعه شهرستان فسا
مراسم محکومیت جنایت آمریکا در به شهادت رساندن سپهبد رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی پس از اقامه نماز جمعه شهرستان فسا
گزارش تصویری از مراسم محکومیت جنایت آمریکا در به شهادت رساندن سپهبد رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی پس از اقامه نماز جمعه شهرستان فسا
منبع : فرمانداری شهرستان فسا
76007