تاریخ انتشار : دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ | ۷:۴۴
مهندس حسین آرگیو معاون استاندار و فرماندار ویژه فسا در نشست با معتمدین بخش ششده و قره بلاغ:
مهندس حسین آرگیو معاون استاندار و فرماندار ویژه فسا در نشست با معتمدین بخش ششده و قره بلاغ:
مهندس حسین آرگیو معاون استاندار و فرماندار ویژه فسا در نشست با معتمدین بخش ششده و قره بلاغ: دولت تدبیر و امید علیرغم تمام مشکلات ، نگاه ویژه ای به مناطق محروم ، روستاها و بخش ها داشته و بسیاری از زیر ساخت های لازم را در این نقاط تکمیل کرده است
مهندس حسین  آرگیو معاون استاندار و فرماندار ویژه  فسا در نشست با معتمدین بخش ششده و قره بلاغ:

مهندس حسین  آرگیو معاون استاندار و فرماندار ویژه  فسا در نشست با معتمدین بخش ششده و قره بلاغ:

💠 دولت تدبیر و امید علیرغم تمام مشکلات ، نگاه ویژه ای به مناطق محروم ، روستاها و بخش ها داشته  و بسیاری از زیر ساخت های لازم را در این نقاط تکمیل کرده است و در مواردی مانند گاز رسانی با کارنامه ای درخشان ، تقریبا تمام شهرستان را تحت پوشش این خدمت قرار داده است.
💠 تزریق امید و نشاط اجتماعی در جامعه از مهمترین اموری است که باید توسط مسوولین انجام شود و در این راستا لازم است تا با مشارکت گسترده ی مردم در امور مختلف  از جمله انتخابات ، به این نقطه امید دست یافت.
💠 ما مشکلات موجود در این بخش را رصد کرده ایم و مصمم هستیم که پس از تدوین برنامه های کاربردی ، این مشکلات را به حداقل برسانیم و به مردم این دیار که از مردمان قابل احترام ، تکریم و ستایش هستند خدمات مناسبی را ارایه دهیم .
💠بلوغ و رشد سیاسی مردم و فعالیت  احزاب و تشکلهای سیاسی با دیدگاه های مختلف ، جامعه را به سمت پویایی و بالندگی سوق می دهد و بی شک یکی از مظاهر این بلوغ ،شرکت  در انتخابات و استفاده از حق رای توسط شهروندان است .

⭕روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان فسا
منبع : فرمانداری شهرستان فسا
76218