تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ | ۷:۴۱
پخش مصاحبه ی زنده ی اینترنتی
پخش مصاحبه ی زنده ی اینترنتی
پخش مصاحبه ی زنده ی اینترنتی مهندس حسین آرگیو معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان فسا از شبکه ی خبر فارس ساعت ۲۰:۴۵ امشب
پخش مصاحبه ی زنده ی اینترنتی
پخش مصاحبه ی زنده ی اینترنتی 
مهندس حسین آرگیو معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان فسا از شبکه ی خبر فارس 
✴ ساعت  ۲۰:۴۵ امشب
منبع : فرمانداری شهرستان فسا
76780