تاریخ انتشار : جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۲:۱۱
مهندس حسین آرگیو معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان فسا در جلسه با نمایندگان فرماندار شعب اخذ رای :
مهندس حسین آرگیو معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان فسا در جلسه با نمایندگان فرماندار شعب اخذ رای :
مهندس حسین آرگیو معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان فسا در جلسه با نمایندگان فرماندار شعب اخذ رای : در شهرستان فسا حدود ۱۵۸ هزار نفر واجد شرایط رای هستند که از این تعداد ۳ هزار نفر رای اولی محسوب می شوند
مهندس حسین آرگیو معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان فسا در جلسه با نمایندگان فرماندار شعب اخذ رای :


مهندس حسین آرگیو معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان فسا در جلسه با نمایندگان فرماندار شعب اخذ رای :

🔹 در شهرستان فسا حدود ۱۵۸ هزار نفر واجد شرایط رای هستند که از این تعداد  ۳ هزار نفر رای اولی محسوب می شوند  

🔹 بلوغ سیاسی در سطح شهرستان فسا بسیار چشمگیر و قابل تحسین است و از مردم شهرستانی که همواره از غنای فرهنگی و اجتماعی خاصی برخوردار بوده اند جز این انتظاری نمی رود

🔹 باورهای سیاسی و تنوع سلیقه های گوناگون برای ما قابل احترام است و به همین دلیل فضایی در سطح شهرستان به وجود آمده که آکنده از نشاط سیاسی و اجتماعی است

🔹 از زمان شروع فعالیت های انتخاباتی ، هیچ گونه شائبه ی طرفداری از شخص یا تفکری سیاسی  توسط برگزار کنندگان انتخابات به وجود نیامده و همه ی نامزدها و طرفداران آنها از شرایط مساوی و برابر برخوردار بوده اند 

💢 روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان فسا
منبع : فرمانداری شهرستان فسا
76828