تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ | ۷:۳۲
تا اطلاع ثانوی ، فعالیت تاکسی های فسا متوقف شد
تا اطلاع ثانوی ، فعالیت تاکسی های فسا متوقف شد
تا اطلاع ثانوی ، فعالیت تاکسی های فسا متوقف شد :با توجه به اینکه وضعیت شهرستان فسا در زمینه ی بیماری کرونا در شرایط اضطراری و قرمز است
تا اطلاع ثانوی ، فعالیت تاکسی های فسا متوقف شد
✴ تا اطلاع ثانوی ، فعالیت تاکسی های فسا متوقف شد 

باسمه تعالی 

شهروندان محترم 

با توجه به اینکه وضعیت شهرستان فسا در زمینه ی بیماری کرونا در شرایط اضطراری و قرمز است ، به منظور کاهش زنجیره ی انتقال ویروس کرونا ، فعالیت تاکسی های فسا تا اطلاع ثانوی متوقف می شود .

❇روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان فسا
منبع : فرمانداری شهرستان فسا
77155